Krediye Kefil Olmadan Önce İyi Düşünün

Kredi işlemlerinde borcun ödenmemesi veya borcun gerekenlerinin yerine getirilmemesi durumunda, borçlu kişi yerine kredi borcunu ödemeyi kabul edecek bir kefil belirlemektedir. Krediye kefil olmayı kabul eden kişi bankayla ‘Kefalet Sözleşmesi’ imzalayarak, kefil olma işlemini gerçekleştirir. Krediye kefil olabilmek için aranan bazı şartlar aşağıdaki gibidir;

  • 18 yaşından büyük olmak,
  • Çalışıyor olmak ve geliri belgeleyebilmek,
  • Kefil olacak kişinin bankalarla ilişkisinin iyi olması,
  • Bazı bankaların isteğine göre kefil olacağınız kişiyle aynı ilde ikamet ediyor olmak,
  • Kefil olacak kişi evli ise eşinden yazılı rızasının alınması,
  • Okuma yazma bilmeyen veya ellerini kullanamayan kişilerin kefil olması durumunda noterden onaylı vekâletname alınması,

Bu şartları sağlayan kefil olacak kişi yazılı bir sözleşmeyle kefil olduğunu sözleşme üzerinde kefil olduğu miktarın bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kefalet sözleşmesi geçersiz sayılır. Sorumlu olunan borç miktarı, kefalet tarihi ve kefil olunma beyanı elle yazılmalıdır.

Kefil Olduğum Kişi Borcunu Ödemezse Ne Olacak?

Bir krediye kefil olmak demek kendi adına kredi kullanmaya benzer. Bu yüzden kefil olmadan önce iyi düşünmelisiniz. Eğer borçlu borcunu ödeyemezse etkilenecek olan kişi kefil olan kişi olacaktır.

Eğer kefil olduğunuz kişi borcunu ödemezse ödemesi gereken kişi siz olacağınız için yasal olarak işleyen gecikme prosedürü size uygulanacaktır. Borcun ödenmemesi durumunda yasal takip ve adli takip işlemlerini yaşayacaksınız. Borçlu kişi borcunu ödemediği her gün siz de etkilenmiş olacağınız için kredi notunuzu olumsuz etkileyecektir.

Bu yüzden bir tanıdığınız için kefil olmadan önce doğru bir karar olup olmadığını iyi düşünmeniz gerekir.

Kefil Türleri Nelerdir?

Adi Kefil: Borcun ödenmemesi durumunda banka ilk olarak asıl borçluyu takip eder ve borcu ondan talep eder. Eğer borç ödenmezse kefil üzerinden talep edilir.

Müteselsil Kefil: Borcun ödenmemesi durumunda banka, hem asıl borçludan hem de kefil olan kişiden borcu talep edebilir. İlk önce borçludan istenmesi koşulu yoktur.

Eğer kefil borcu ödemek durumunda kalmışsa, ödediği parayı asıl borçludan talep etme hakkına sahiptir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir